خانه مقالات سیستم راهنمای رنگ Vita کلاسیک یا 3DMaster

سیستم راهنمای رنگ Vita کلاسیک یا 3DMaster

سیستم راهنمای رنگ Vita کلاسیک یا 3DMaster

تحقیقات در زمینه‌ی رنگ نشان می‌دهد که سیستم‌های راهنمای رنگ همواره بارنگ طبیعی دندان منطبق نیستند. بعلاوه ارزیابی بصری درزمینه‌ی رنگ دندان  اغلب موارد غیر یکسان بوده و قابل‌اعتماد نیست. درواقع در مورد سیستم‌های راهنمای رنگ و نحوه استفاده از آن‌ها این مسئله همواره مطرح است.

در مقایسه کلینیسن ها، دانشجویان و پرستاران دندانپزشکی در زمینه انتخاب رنگ، مطالعه نشان می‌دهد که کلینیسین ها نتیجه بهتری را از دانشجویان و پرستاران داشته‌اند یعنی دوره‌های آموزش مدون در بهبود و درک انتخاب رنگ نقش عمده‌ای داشته است. مطالعات، پیرامون عوامل مؤثر در انتخاب رنگ نشان می‏دهد که تجهیز مطب با یک تیوپ فلورسانت ویژه با شدت نور استاندارد که بیشترین نزدیکی را با نور روز آسمان شمالی دارد، قادر به ارائه یک منبع نوری ایدئال و استاندارد جهت انتخاب رنگ صحیح است، همچنین دمای منبع نوری نیز مهم است. دمای رنگ اختصاصی منطبق با نور روز است که رنگ طبیعی یا سفید گفته می‏شود. همچنین فتوگرافی و تهیه عکس ابتدائی برای انتخاب رنگ بصری و خصوصیات سطحی دندان به‌عنوان راه‌حل کمکی می‌باشد.

مطالعه نشان می‌دهد که کلینیسین هایی که تجربه کمتری دارند با کمک سیستم‌های انتخاب رنگ مثل 3DMaster که به‌طور سیستماتیک تنظیم‌شده‌اند، توفیق بیشتری در انتخاب رنگ صحیح دارند و همچنین 3DMaster کمترین خطای چشمی را در مقایسه با Vita کلاسیک داشت. همچنین کلینیسین ها در مقایسه با دانشجویان، و دانشجویان در مقایسه با پرستاران درک و کارآمدی بهتری درزمینه‌ی به‌کارگیری روش‌های معمول انتخاب رنگ دارا هستند و این بیانگر این نکته است که دوره‌های تنظیم‌شده  آموزشی  جهت  بهبود  درک و روش کار در این زمینه مفید است.

به نظر می‌رسد میزان آموزش و آگاهی درزمینه‌ی انتخاب رنگ مهم‌ترین دلیل در افزایش توانمندی عمل‌کننده در انتخاب رنگ محسوب می‏شود و استفاده از سیستم راهنمای رنگ Vita کلاسیک یا 3DMaster ظاهراً تأثیر چندانی در افزایش تکرارپذیری انتخاب رنگ ندارد!

منبع: http://jmds.mums.ac.ir/article_1314.html