خانه اخبار فشار خون و بی دندانی چه رابطه ای دارند؟

فشار خون و بی دندانی چه رابطه ای دارند؟

فشار خون و بی دندانی چه رابطه ای دارند؟

رابطه بین #بی_دندانی و #فشار_خون_بالا

مطالعه جدیدی در مجله آمریکایی فشارخون نشان می دهد که زنان یائسه که دندان خود را از دست داده اند، در معرض خطر ابتلا به فشار خون بالا هستند.
در این مطالعه 36692 زن یائسه طی سالهای 1998 تا 2015 درامریکا مورد بررسی قرار گرفته بودند.
در این تحقیق رابطه مثبتی بین ریزش دندان و افزایش فشار خون در در این جامعه آماری ثبت شد.بطور دقیق تر این زنان حدود 20٪ بیشتر، خطر ابتلا به فشار خون بالا را در طول پتحقیقات نسبت به دیگر زنان داشتند.
این مطالعه نشان می دهد که زنان مسن یا یائسه که دندان های خود را از دست می دهند، گروهی با افزایش احتمال فشار خون بالا را تشکیل میدهند. به همین ترتیب، محققان در این مطالعه معتقدند بهبود بهداشت دهان و دندان در میان افرادی که در معرض خطر از دست رفتن دندان قرار دارند و همچنین اقدامات پیشگیرانه نظیر نظارت فشار خون، تغییر رژیم غذایی، فعالیت بدنی و کاهش وزن ممکن است خطر ابتلا به فشار خون بالا را کاهش دهد. یافته ها همچنین نشان می دهد که از دست رفتن دندان ممکن است به عنوان نشانه هشدار بالینی برای افزایش فشار خون بالا باشد.