خانه پودر PFM

برندها

سرامکس- Ceramax

بدون نام

ecoline

سرامکو

shofuشوفو

گلوری

کالاهای موجود

فقط کالاهای موجود

قیمت


دسته بندی ها

پودر PFM

اپک- Opaque

اپک خمیری- Paste Opaque

دنتین- Dentin

انامل (انسیزال)- Enamel

گلیز- Glaze

رنگ آمیزی

سایر پودرها

CTE- ضریب انبساط حرارتی

14.4 الی 14.9

13.8-14.5

وزن

بسته های یک انسی ( 28.4 گرم) و چهار انسی ( 113.4 گرم)

10-50-200 گرم

رنگ

A1-D4