خانه تری های نوری،جینجیوال،ریتینر(ورق بلیچ و نایت گارد)

برندها

بدون نام

سیلادنت

megadental

پروتکنو

polywax

BISICO-بیسیکو

کالاهای موجود

فقط کالاهای موجود

قیمت


دسته بندی ها

تری های نوری،جینجیوال،ریتینر(ورق بلیچ و نایت گارد)

کشور سازنده

ترکیه

اسپانیا

تعداد

50 برگ

50 ورق