خانه هزینه ها و روش ارسال

تمام سفارش ها بصورت پس کرایه انجام می شود. پس کرایه یعنی ، هزینه حمل مرسوله توسط گیرنده هنگام تحویل کالا انجام می گیرد

روش ارسال مدت زمان
پیک تهران -فوری

زمان تقریبی آن حداکثر 24 ساعت کاری می باشد

حداکثر 24 ساعت کاری

تیپاکس

زمان تقریبی سفارش بر اساس محدوده جغرافیایی بین 24 تا 48 ساعت می باشد. سقف بیمه تیپاکس بابت هر بسته 6 میلیون تومان می باشد

بین 24 تا 48 ساعت

پیام(ایران پیام)

زمان تقریبی سفارش بر اساس محدوده جغرافیایی بین 24 تا 48 ساعت می باشد.

بین 24 تا 48 ساعت

پایانه

توسط پایانه اتوبوسرانی زمان تقریبی سفارش بر اساس محدوده جغرافیایی بین 12 تا 24 ساعت بصورت پس کرایه می باشد و هزینه دریافتی فقط برای تحویل کالا به ترمینال می باشد

بین 12 تا 24 ساعت

باربری

زمان تقریبی سفارش با توجه به محدوده جغرافیایی متفاوت می باشد و هزینه دریافتی فقط برای تحویل کالا به باربری می باشد با هماهنگی بسته به مقصد ارسال می شود

بین 24 تا 48 ساعت

پست

تحویل کالا به پست 24 تا 48 ساعت پس از ثبت نهایی ، محاسبه تقریبی هزینه ارسال http://parcelprice.post.ir

حداکثر 24 ساعت کاری