خانه مجلات ماهنامه شماره 8

ماهنامه شماره 8

ماهنامه شماره 8

برای مشاهده این مجله لطفا به اینجا کلیک کنید

مزایای اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

مواد و مراحل ساخت پروتزهای آکریلی

مقدمه ای بر ایمپلنت های دندانی

در چند شماره اخیر ماهنامه دندانسازان حرفه ای سعی شده است تا علاوه بر مسائل پروتزهای دندانی به سایز نیازمندی های دندانسازان علی الخصوص نحوه استفاده از نرم افزارهای جدید و کار با اینترنت پرداخته شود.

 دانلود مجله