خانه مقالات ٢٠ خبر مهم علوم اعصابي سال ٢٠١٧ از ديدگاه سایت neurosciencenews

٢٠ خبر مهم علوم اعصابي سال ٢٠١٧ از ديدگاه سایت neurosciencenews

٢٠ خبر مهم علوم اعصابي سال ٢٠١٧ از ديدگاه سایت neurosciencenews

16- تصویربرداری های مغزی نشان میدهد که اختلال بيش فعالي- نقص توجه(ADHD) مجموعه ای از اختلالات متفاوت است.

در ابتدای ماه نوامبر نتایج مطالعه ای تاثیر گذار بر روی دانش ما از اختلال ADHD منتشر شد.

محققان گزارش دادند که سه نوع اختلال ADHD را شناسایی کردند که هرکدام یک قسمت مغز را درگیر میکنند و هیچگونه آناتومی مشترکی نیز با هم ندارند.

نتایج این تحقیق نشان میدهد که ارائه یک تئوری برای تشریح ADHDکافی نیست.

در مورد این مطالعه لینک زیر را ببینید:

http://neurosciencenews.com/adhd-spectrum-neuroimaging-7893/

 

17- آیا اهمیت میدهیم؟ مطالعات از رابطه ی به کاربردن کلمات زشت و صداقت میگویند!

آیا از واژگان زشت هنگام صحبت کردن استفاده میکنید؟ محققان میگویند شاید شما صادق تر از کسانی هستید که از این واژگان استفاده نمیکنند!

این مطالعه در ماه ژانویه توسط محققان دانشگاه کمبریج انجام شد. لینک زیر را ببینید:

http://neurosciencenews.com/profanity-honesty-psychology-5944/

18- میکروب‌های روده شاید از طریق کورتیزول با مغز صحبت میکنند.

در سال 2017 گزارشی مبنی بر ارتباط باکتریهای روده و اختلال طیف اتیسم منتشر شد. در ماه آگوست محققان از ارائه تئوری مغز- اتیسم خبر دادند. 

محققان ادعا میکنند که میان سروتونین، کورتیزول و باکتری‌های مدفوع ارتباط وجود دارد. ایجاد تغییراتی در این سه مولفه میتواند با اختلال طیف اتیسم مرتبط باشد.

http://neurosciencenews.com/gut-microbes-cortisol-7338/

19-انواع مختلفی از افسردگی و اختلال اضطرابی وجود دارد.

در ماه دسامبر ما گزارشی را دریافت کردیم که در آن از شناسایی پنج نوع اختلال مغز در افسردگی توسط محققان گفته شد.

محققان دانشگاه استنفورد در این مطالعه ٥ علامت اختصاصي جديد شامل تنش، اضطراب عمومی، فقدان لذت، ملال و اضطراب تحریکي و نواحي مرتبط با ايجاد آنها در مغز را شناسايي كردند  

این نتایج میتواند به پزشکان در تشخیص و درمان افسردگي و اختلالات اضطرابي کمک کند.

http://neurosciencenews.com/anxiety-depression-types-8138/

20- التهاب مغزی با اختلالات وسواس مرتبط است.

در ماه ژوئن محققان از ارتباط التهاب عصبی و ocd پرده برداشتند. تحقیقی که در JAMA Psychiatry study چاپ شد نشان داد که در افرادی که ocd دارند میزان التهاب 30 درصد بیشتر است. این یافته ها می تواند به طراحی روشهای درمانی برای افراد دارای اختلالات وسواس کمک شایانی بکند.

http://neurosciencenews.com/ocd-brain-inflammation-6953/